Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.sklep.wodakrakow.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu wody źródlanej w zwrotnych butlach 19L oraz innego asortymentu poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Firma Aqua Krak Zbigniew Kudelski z siedzibą w Krakowie, os. Centrum D 9/19, NIP: 6781924936, REGON 121560136.
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a.) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach kontaktowych znajdujących się na stronie
  b.) poprzez gromadzenie plików “cookies” – patrz polityka plików “cookies”.
 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Dane podane w formularzach kontaktowych są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Osoba, która wprowadziła i wysłała swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego ma prawo zażądać w dowolnym momencie, aby jej dane osobowe zostały usunięte z bazy danych ze skutkiem natychmiastowym, a Administrator strony jest zobowiązany to żądanie spełnić.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W Serwisie pojawiają się linki do strony internetowej https://wodakrakow.pl, będącej równorzędną stroną internetową firmy, ale za pośrednictwem której nie jest prowadzona sprzedaż w formie sklepu internetowego.
 10. Oprócz strony https://wodakrakow.pl, w Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://sklep.wodakrakow.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane kontaktowe można znaleźć w zakładce KONTAKT.